Natur- og fritid

Natur- og fritidsudvalget

Beskrivelse af udvalget og dets arbejdsopgaver.

 

Arbejde for forskønnelse af lokalområdets naturlige ressourcer og medvirke til at åbne for rekreativ brug af naturen. Her tænkes på stisystemer for cyklister, fodgængere og motionister.


Medvirke til at der skabes bevidsthed om at der i området plantes løvtræer hvor der kan. Særligt i nyudstykninger og syd for Bodholtvej.

Være med til at støtte foreningslivet i lokalområdet og skabe bevidsthed om disses betydning, samt hjælpe foreningerne i forhold til offentlige myndigheder.

I samarbejde med foreningerne og ”Bording By” at præsentere lokalområdet for tilflyttere og eventuelt foreslå et årligt ”Fokus på Bording” for tilflyttere f. eks. et foreningsmarked ved den årlige byfest. Ideer kunne være en præsentations folder eller en byfestavis.Lokalplan 225 - området ved bold, hest og hund ... og cykler

Lokalplan 225 udgør området ved Bording Hallen, som er udlagt til fritidsområde for Bording by og omegn.

Bording Lokalråd har afholdt møder med de klubber og foreninger som gennem mange år har brugt og stadig bruger området og har her diskuteret, hvordan området kan åbnes endnu mere så, at så mange som muligt af beboerne i Bording lokalområde kan få gavn og glæde af området.

 

Brev til kommunenRuteforslag til Bordingområdet

Udvalget har arbejdet med beskrivelse af gå- og cykelruter med udgangspunkt i Bording.

Nedenfor er 4 rutebeskrivelser. Ruterne er beskrevet med vejnavne, længde, seværdigheder og kort. De beskrevne ruter er alle lagt ad veje med offentlig adgang.

 

Rute 1 Isenvad

Rute 2 Ikast og Chr. hede

Rute 3 Gludsted plantage og skovtur

Rute 4 Isenbjerg og Bakkeø

Evald Asp

 

Eddie Sørensen

 

Endvidere har udvalget indsuppleret sig med:

 

Sven Odgaard


Bent Hulegaard Jensen

Udvalgets medlemmer