Hæderspriser

Hæderspriser

Bording Lokalråd og Bording Erhvervsforening uddeler hvert år i forbindelse med byfesten 2 hæderspriser.

Årets bordinggenser 2022 - uddelt af Bording Lokalråd

SVEN ODGAARD


For hjælp med mange opgaver i Bording til gavn og glæde for byens borgere.

Altid parat til at yde en indsats!

Årets initiativpris 2022 - uddelt af Bording Erhvervsforening

SØREN HVIDBERG


For initiativet med opstart af Bording Erhvervspark

Årets bordinggenser 2021 - uddelt af Bording Lokalråd

STEEN GLERUP


For et stort frivilligt arbejde til gavn og glæde for Bordings borgere.

Årets bordinggensere 2019 - uddelt af Bording Lokalråd

ELSE OG OVE JAKOBSEN


For et stort frivilligt arbejde til gavn og glæde for Bordings borgere.


Årets intiativpris 2019 - uddelt af Bording Erhvervsforening

TONNY HØEGH POULSEN


For et stort arbejde for Bording som formand for Erhvervsforeningen.

Årets bordinggenser 2018 - uddelt af Bording Lokalråd

PIA HALD

For aktiv indsats i foreningslivet i forskellige sammenhænge.

Årets initiativpris 2018 - uddelt af Bording Erhvervsforening

HENRIK ENGEDAHL

For mange initiativer for Bording og markedsføring af byen.

Bording lokalråds pris 2017

CHRISTIAN MORGEN LARSEN

For den store og vedholdende indsats med etablering af MTB- og Four-crossbaner i Bording.

Bording Erhvervsforenings pris 2017

BIRGIT LINAA PEDERSEN

For stort arbejde i mange forskellige projekter bla. med Væksthusets Venner, hundeskov, forsamlingshuset, løbeklubben og lokalrådet.

Årets Bordingenser 2016 (uddelt af Bording Lokalråd)

KNUD OVERBY

For sit arbejde som bestyrelsesformand for Bording Vandværk gennem mange år.

Initiativprisen 2016 (uddelt af Bording Erhvervsforening)

EVALD ASP

For sit arbejde som aktiv formand for lokalrådet og arbejde til gavn for Bording gennem mange år.

Kontakt

lokalrådet !