Bordingstierne

BORDINGSTIERNE

I området omkring Bording er der etableret mange spændende vandrestier. Lokalrådet har fået lavet et samlede kort over stierne.

Vi har naturligvis ingen tal på, hvor mange der bruger stierne, men slidtagen indikerer, at det er mange. Vi arbejder fortsat på forskellige forbedringer (småbroer over de vådeste steder, bord/bænkesæt mv.). 


Vi har bestræbt os på, at der skulle være muligheder for alle. F. eks. giver gangbroen som forbinder Ådalsvænget og Bakkevænget mulighed for, at også gangbesværede, kørestolsbrugere, barnevognsbrugere m.fl. kan få en god naturoplevelse. Du afgør selv om din tur bliver på få eller flere km.

Se nedenfor om


- Planetsti

- Vandløb der snor sig

- O-løbsruter

Planetsti

Fra Bording til Bording Kirkeby er der lavet en trampesti, som samtidig er en planetsti med solsystemets planeter. 


Naturstien går i et naturskønt område, og det er udvalgets håb, at den vil blive benyttet flittigt.

Der er udarbejdet en folder om stien, der kan printes og medtages

FOLDER (klik her)

Vandløb der snor sig

Ikast-Brande kommune har udarbejdet en folder om naturoplevelse ved Bording. Den findes her:


- Vandløb der snor sig - Bording Å og Bodholt Bæk (klik her)


O-løbskort

På hjemmesiden www.findveji.dk findes der er o-løbskort over Bording.


O-løbskort Bording