Om lokalrådet

Visioner for Bording Lokalråd

 

Bording Lokalråd - byens stemme

 

Hovedmål: "At styrke Bording og omegn"

 

Lokalrådet skal:

- Arbejde for at påvirke Bording og omegns udvikling efter borgernes ønsker og til byens

   og områdets bedste.

- Arbejde for lokalsamfundets sammenhold, identitet og trivsel - med vægt på

   byudvikling.

 

- Udadtil fungere som områdets stemme. Bording skal ses og høres i det politiske liv.

   - Lokalrådet skal være byens talerør overfor pressen, myndigheder, byrådet og andre

      relevante parter.

   - Være aktiv i den offentlige debat gennem læserbreve og ved udarbejdelsen af

      høringssvar.

 

- Indadtil samle trådene og de lokale kræfter.

   - Opsamle ønsker og forslag fra borgerne og prioritere rækkefølgen for videre

      behandling.

   - Arrangere borgermøder, nedsætte arbejdsgrupper, samt bidrage til og hjælpe den

      lokale debat.

 

- Fremme helhedstænkningen og fremme samarbejdet mellem foreningerne om udviklingen

   i området.

   - Fungere som sparringspartner i visionsarbejde.

   - Være tovholder på udviklingsgrupper.

 

Dette er IKKE Lokalrådets opgaver:

- Lokalrådet skal ikke konkurrere med byens andre foreninger om byfester, markeder,

   musikarrangementer og lignende.

- Lokalrådets medlemmer er ikke manuel arbejdskraft til at stå i boder, bar og lignende.

- Lokalrådet står ikke for udsmykning af byen ved diverse lejligheder.

Kontakt

lokalrådet !