Om lokalrådet

Visioner for Bording Lokalråd

Bording Lokalråd - byens stemme

Hovedmål: "At styrke Bording og omegn"

Lokalrådet skal:

- Arbejde for at påvirke Bording og omegns udvikling efter borgernes ønsker og til byens

og områdets bedste.

- Arbejde for lokalsamfundets sammenhold, identitet og trivsel - med vægt på

byudvikling.

- Udadtil fungere som områdets stemme. Bording skal ses og høres i det politiske liv.

- Lokalrådet skal være byens talerør overfor pressen, myndigheder, byrådet og andre

relevante parter.

- Være aktiv i den offentlige debat gennem læserbreve og ved udarbejdelsen af

høringssvar.

- Indadtil samle trådene og de lokale kræfter.

- Opsamle ønsker og forslag fra borgerne og prioritere rækkefølgen for videre

behandling.

- Arrangere borgermøder, nedsætte arbejdsgrupper, samt bidrage til og hjælpe den

lokale debat.

- Fremme helhedstænkningen og fremme samarbejdet mellem foreningerne om udviklingen

i området.

- Fungere som sparringspartner i visionsarbejde.

- Være tovholder på udviklingsgrupper.

Dette er IKKE Lokalrådets opgaver:

- Lokalrådet skal ikke konkurrere med byens andre foreninger om byfester, markeder,

musikarrangementer og lignende.

- Lokalrådets medlemmer er ikke manuel arbejdskraft til at stå i boder, bar og lignende.

- Lokalrådet står ikke for udsmykning af byen ved diverse lejligheder.

Kontakt

lokalrådet !