Byplan & vision

Byplan & visionsudvalget

Udvalget har deltaget i opgaver i forbindelse med byfornyelsesprojektet Bording+ (se nærmere under projektets side her).

 

Endvidere deltager lokalrådet i arbejde omkring væksthuset og er repræsenteret i foreningen Liv i Bordings Nye Byrum se- www.livibording.dk