Tilflytter til Bording
Bording Lokalråd
Bording
Bording - kom og slå rødder

Tilflytter til Bording

Bording Lokalråd har i samarbejde med Bording Erhvervsforening udarbejdet en velkomstpakke, som udleveres til tilflyttere til Bording.


Tilflytterpakken indeholder information om byens liv samt forskellige gavekort til en samlet værdi af omkring 2.000 kroner. Den er et supplement til præsentationsmappen om Ikast-Brande, som kommunen har lavet, men i modsætning til kommunens retter Bordings sig også til tilflyttere inden for kommunegrænsen. Tilflytter til Bording er man, hvis man kommer fra en bopæl i et andet postnummer end 7441.


Pakken udleveres 2 steder - i Bording Hallen ved halbestyrer Flemming Hansen og på Bording Skole hos administrativ medarbejder Marianna Amlund.


Ordningen for velkomstpakker gælder for beboere, der er flyttet til Bording efter 15/8 2016.


Foreninger og erhvervsdrivende, der gerne vil have noget med i velkomstpakken, er velkomme til at kontakte lokalrådet v/ Annie Bech Nielsen.