Planetsti - folder

Planetsti

Natur- og fritidsudvalget under Bording Lokalråd har arbejdet med at frembringe en trampesti fra Bording til Bording Kirkeby. I forbindelse med velvillige lodsejere er det blevet til en realitet.

 

Naturstien går i et naturskønt område, og det er udvalgets håb, at den vil blive benyttet flittigt.

 

Der er udarbejdet en folder om stien, der kan printes og medtages: FOLDER (klik her)