Byfornyelse - Bording+

Liv i Bordings nye byrum

Foreningen ”Liv i Bordings nye byrum” skal have sit fokus på at understøtte nye aktiviteter og nyt liv i - eller i tilknytning til - de byrum, der blev fornyet i årene 2010-2016. Den fysiske fornyelse er gennemført, og opgaven er nu at tiltrække både nyt og eksisterende liv og aktiviteter til området.

 

Den skal etableres som et samarbejde mellem Realdania og Ikast-Brande Kommune.

 

Materiale

En arbejdsgruppe bestående af Lars Lausten, Pia Flinker, Maibritt Mortensen, Jakob Lauridsen, Kim Rune Christensen, Henrik Engedahl har udarbejdet det følgende materiale til brug for etableringen af foreningen (klik):

 

 

 

Indbydelse til stiftelse af foreningen

 

Onsdag d. 31. januar kl. 19.00 i Forsamlingshuset

 

Denne aften kan du være med til at skabe gode ideer og forslag til nyt liv og nye aktiviteter i Bordings byfornyede områder. Deltagerne arbejder i fællesskab med forslag og ideer og der sluttes af med at vi i fællesskab kårer den allerbedste ide, der straks hædres med en anderledes og festlig fællesskabs-præmie. Ingen er forpligtede til at føre ideerne ud i livet, men skal blot bidrage med tanker og forslag. Så må vi se om nogen får lyst til også at få tingene til at ske.

 

Aftalen med Realdania og Ikast-Brande Kommune giver os mulighed for at tilbyde økonomisk tilskud (75% af udgifterne) til de, der har lyst og energi til at føre netop deres idé ud i livet til glæde for fællesskabet. D. 31. januar kan du høre mere om hvilke krav der stilles for at opnå tilskud og hvad der ellers skal til.

 

Samme aften skal vi også gennemføre den stiftende generalforsamling for foreningen ”Liv i Bordings nye byrum”, der fremover skal holde styr på ansøgninger og tilskud til nye aktiviteter. Yderligere informationer kommer her i gruppen i de kommende dage.

 

Vi laver kaffe og bestiller kage til 100 gæster, og håber at alle stole kommer i brug ....

 

Dagsordenen for den stiftende generalforsamling

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Præsentation og vedtagelse af vedtægter

5. Valg af bestyrelse, 5-7 personer

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen, 1-2 personer

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

 

Tidligere udsendt materiale om projektet/foreningen:

 

 

 

 

 

 

Byfornyelse Bording+

(første spadestik)

Bording+ er et byfornyelsesprojekt, som er resultatet af et samarbejde mellem Ikast-Brande Kommune, Realdania, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Bording Visionsgruppe, carlberg/christensen og Gottlieb Paludan Architects i team med BOGL og MOE. Byfornyelsen udføres af Skælskør Anlægsgartnere A/S som projekts hoved-entreprenør.

 

Projektet startede i 2011. Rådgivere har analyseret byens situation. Kunstnere, filosoffer, landskabsarkitekter og sociologer har som udefra kommende eksperter givet bud på en ny fremtid for Bording. Bording Visionsgruppe har bearbejdet ekspertvisionerne og tilføjet egne gode ideer og visioner, og det hele er samlet i idekataloget Bording Unite[d]. Projektet er et bud på hvordan skiftet af identitet som handels- og stationsby til familievenlig og fremtidsfokuseret pendlerby kan ske.

 

Efterfølgende har der været holdt en arkitektkonkurrence over den konkrete udformning af byfornyelsen. Byrådet har valgt det vindende projekt: Bording+

 

Realiseringen heraf er startet i september 2015 og blev færdiggjort efteråret 2016.

 

Nedenstående er forskellige informationer fra Ikast-Brande kommune o.a., som lokalrådet har samlet for at øge overblikket over projektet for borgerne i Bording.

 

Der er også flere informationer på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside her.

 

Se FØR og EFTER billeder af byfornyelsen her.

Statusopdateringer på projektet

7. oktober 2016:

FØR og EFTER billeder af byfornyelsen

3. oktober 2016:

Fotos fra indvielsen >tryk<

1. oktober 2016:

Særtillæg om byfornyelsen i Ikast Avis >tryk<

5. august 2016:

Statusopdatering på byfornyelsen >tryk<

16. juni 2016:

2. juni 2016:

14. april 2016:

01. april 2016:

22. marts 2016:

Orientering om omkørsel - her og her

18. marts 2016:

12. marts 2016:

3. marts 2016:

16. februar 2016:

14. februar 2016:

Plancher med oversigtstegninger - Vestervang og Jens Christensens Plads (se nedenfor)

19. december 2015:

Planche med oversigtstegning - Borgergade (se nedenfor)

Medio december 2015:

2. november 2015:

Plancher med oversigtstegninger - Mødestedet, Bredgade og Stationsområdet. (se nedenfor)

7. oktober 2015:

September 2015:

Arbejde påbegyndt på mødestedet (Superbest brandtomt)

3. september 2015:

Første spadestik - se billeder i galleriet nedenfor

Plancher med oversigtstegninger

Mødestedet

Bredgade

Stations- området

Jens Christensens plads

Vestervang

Borgergade

Arkitekttegninger

Mødestedet

Bredgade

Stations- området

Jens Christensens plads

Vestervang

Borgergade

Fotogalleri

Kontakt

lokalrådet !